Camp de futbol

Camp de futbol

El Pla del Penedès, Barcelona


El Camp de futbol del Pla del Penedès actualment és de sorra i li cal una actualització. Es projecta un nou camp de joc de gespa artificial que permet el joc de futbol onze i alhora dos camps de futbol set a través. Es proposa un reanivellament dels pendents del camp per a poder fer el rec de la gespa artificial amb canons escamotejables i gestionar la recollida d’aigua de rec amb un dipòsit de reaprofitament situat al soterrani de l’edifici dels vestuaris. Es proposen quatre màstils per a la il·luminació artificial.

Al lateral del camp, en contacte amb el carrer de les Escoles, es projecten tres edificis situats en línia que configuren els banys per a ús del públic, el bar i les grades. Els tres volums es relacionen entre ells i amb l’edifici de vestuaris -situat a l’altre costat del Camp de futbol- amb el mateix llenguatge volumètric. Cada volum adapta les seves característiques a l’especificitat del seu ús agafant l’altura necessària, però sempre mantenint el mateix pendent de coberta.

Pels acabats s’utilitzen els materials tradicionals de la zona: els paraments opacs es revesteixen amb arrebossat, es complementen amb gelosies de maó ceràmic vidriat, que permet una certa lectura del que passa a l’interior del camp. A la coberta s’opta per la rajola ceràmica i a l’interior dels 3 volums s’ensenya l’estructura metàl·lica i la coberta de xapa grecada col·laborant.

Entre els volums i en les trobades de la tanca del camp amb les cantonades es disposa una xarxa metàl·lica a semblança de la mateixa xarxa de les porteries, que separa visualment cada element. La mateixa porta d’accés del públic, entre el bar i les grades, passa a ser una xarxa metàl·lica que en obrir conforma una visera que indica l’entrada.Redacció de projecte
Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Equip murmur Sandra Gusart, Arnau Valero, Pere Flotats
Col·laboradors MA+SA (estructura), Numatec (instal·lacions)
Promotor Ajuntament del Pla del Penedès
Any 2020

Superfície 5.450 m2
Imatge Obser.arq