Distiller

Reforma d’oficines

Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona


Les oficines d’administració estaven ubicades en un edifici antic, on els diferents departaments es configuraven en una sèrie d’espais petits, tancats i separats uns dels altres. L’edifici on s’havien d’ubicar les noves oficines estava en desús i permetia plantejar un nou sistema d’organització del personal en espais oberts i en illes de treball.

Tant a planta segona com a planta primera s’ha optat per una distribució que aprofita la mateixa estructura de l’edifici per dividir la planta en dues meitats allargades. Es col·loquen els espais tancats necessaris (sales de reunions, arxius, office…) a la meitat que ja tenia l’escala i els banys, de manera que s’allibera la resta de la planta per recolzar les taules de treball a la façana llarga, aprofitant la llum natural i les bones vistes. A la planta baixa s’hi ubica la recepció, dues sales de reunions que es poden unir en una de sola i una zona de treball.

L’empresa es dedica al tractament i reciclat de residus industrials mitjançant processos químics de destil·lat. Per a les oficines es buscava una imatge molt neta, gairebé tendint a l’aspecte de laboratori que defineix l’empresa. Es col·loca un fals sostre continu que integra la il·luminació i la climatització, un paviment continu i el mobiliari i els paraments verticals es resolen amb la mateixa fusta blanca.

Com a tret distintiu s’han dissenyat 2 elements de mobiliari reciclant elements de treball propis de la indústria. Tant a la recepció com a la sala de reunions de la planta baixa hi trobem una làmpada feta amb les ampolles que s’utilitzen als seus propis laboratoris per fer anàlisis dels productes i el moble de la recepció està fet amb contenidors GRG.


Redacció de projecte Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Equip murmur Sandra Gusart
Col·laboradors David Casanovas de NONA Architecture (avantprojecte)
Promotor Distiller SA
Any 2017

Direcció d’obra Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Constructora ConstruBuch SL
Any 2018

Superfície 600 m2
Fotografies Aitor Estévez Olaizola