El Poal

Nou habitatge en antic cobert

El Poal, Lleida


L’habitatge se situa en un tester al límit del nucli urbà del Poal (Pla d’Urgell, Lleida).

S’inicia el projecte partint d’una construcció senzilla d’ús agrícola, destinada a emmagatzemar eines i maquinària. Ens trobem amb un edifici llarg que gaudeix de tres façanes i una mitgera de tàpia en bon estat.

De l’anàlisi del lloc prioritzem obrir la casa i les seves vistes cap a l’entorn, alhora que conservar i respectar els elements en bon estat de la construcció existent.

S’ocupa tota la planta baixa i s’allarga el volum principal existent en les plantes superiors, expressant formalment l’ampliació i la voluntat de la casa de mirar cap als camps de conreu. La peça, llarga i estreta, es distribueix entorn d’un doble espai central que permet integrar les circulacions i relacionar els espais amb vistes creuades. Les obertures i els materials del cobert agrícola preexistents es respecten.

A la mitgera interior, la tàpia vista mostra la construcció tradicional de les terres de secà i a les façanes existents el maó manual es manipula per a formar diversos calats que resolen necessitats de seguretat, privacitat i noves visuals. Una lluerna reforça les relacions en vertical i s’opta per l’aerotèrmia, idònia pel clima d’interior.

L’interior es resol en blanc, amb gran part del mobiliari integrat en la mateixa arquitectura i emfatitzant la direccionalitat de l’edifici.


Redacció de projecte Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Equip murmur Eduard Yuste
Col·laboradors MA+SA (estructura)
Promotor Privat
Any 2015

Direcció d’obra Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Direcció d’execució Jordi Petit Esplugues
Constructora Bell Poll 2000
Any 2016

Superfície 416 m2
Fotografies Irene Jiménez Fernández