Santa Anna

Centre docent Santa Anna

Ciutat Vella, Barcelona


Rebem l’encàrrec de reformar un centre docent ubicat en un antic palau del barri Gòtic, al carrer de Santa Anna. El centre ocupa l’antic habitatge senyorial de la planta principal i la primera planta. L’accés a la planta principal és per una escala exclusiva al pati central del palau. Entre la planta principal i la planta primera hi havia una segona escala excessivament vertical que resultava incòmoda.

El projecte consisteix a ressituar la recepció del centre per a poder allargar l’escala, donar-li les proporcions correctes i millorar les circulacions internes dels usuaris i usuàries. Es van actualitzar els banys i es van fer una sèrie d’intervencions puntuals en zones estratègiques del centre, que van permetre poder obtenir la llicència d’activitats. El projecte també va incorporar portes tallafocs per redefinir els sectors d’incendis, es va incorporar una sortida d’emergències utilitzant l’escala de veïns dels pisos superiors i es van implementar les mesures actives de Protecció Contra Incendis (PCI).

En intervencions puntuals prèvies ja havíem reformat algunes de les aules, pintant les parets de blanc, millorant la il·luminació i restaurant els falsos sostres amb les pintures murals que decoraven el palau. En aquest cas es va fer aquesta operació a una aula més, on es va recuperar i restaurar una antiga xemeneia de marbre de la cuina del palau, que portava tancada entre envans uns 40 anys.


Redacció de projecte Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Col·laboradors MA+SA (estructura), Numatec (instal·lacions), Antoni Escursell (llicència d’activitats)
Promotor Centre d’Estudis Politècnics
Any 2019-2021

Direcció d’obra Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Constructor Pep Boixader, SIC 24 (PCI), Joan Güell (restaurador i pintor)
Any 2020

Superfície 1.157 m2
Fotografies Aitor Estévez Olaizola

Deixa un comentari