Taulat

Habitatge al Poblenou

Carrer de Taulat, Barcelona


El local ocupava la totalitat de la planta baixa i s’utilitzava com a traster. A la planta altell hi havia un habitatge en molt males condicions. La motivació del projecte era aconseguir que entrés llum i que l’espai de la planta baixa i la planta altell es poguessin relacionar al màxim possible, generant un sol habitatge.

Es van enderrocar la part de l’altell que arribava fins a la façana a carrer i la part que arribava a la façana a pati posterior, així com el sostre de la planta baixa que cobria el pati posterior i totes les distribucions interiors. Al voltant del pati es va construir una nova façana respectant la volumetria existent a la planta superior de l’edifici, de forma que el nou habitatge pogués tenir 2 façanes a pati.

L’altell es va mantenir només en el tram central, generant dos espais a doble altura, un a cada extrem. Amb aquesta operació la façana a carrer va poder recuperar el portal en tota la seva altura i a la façana al pati posterior es va fer un portal encara més alt. En planta baixa l’espai obert funciona com a estudi, sala d’estar, menjador i cuina. A la planta superior hi ha dos dormitoris que obren a cadascun dels dobles espais i una passera oberta sobre la cuina que condueix fins al bany.

El paviment s’ha resolt amb formigó i parquet, i s’han descobert algunes parets existents de maó massís i pedra. S’han recuperat els sostres originals, pintats en blanc que combinen amb alguns trams d’altell recuperat i reconstruït amb xapa grecada, que s’ha deixat a la vista. L’escala és metàl·lica.Redacció de projecte
Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Col·laboradors MA+SA (estructura)
Promotor Privat
Any 2016

Direcció d’obra Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Constructora Diversos industrials
Any 2018

Superfície 175 m2
Fotografies Aitor Estévez Olaizola