Unió Esportiva

Vestidor i edifici multifuncional

El Pla del Penedès, Barcelona


Les instal·lacions de la Unió esportiva ocupen actualment un petit edifici d’una sola planta, situat a l’extrem del camp de futbol i formant la cantonada del carrer Puigdàlber i el carrer dels Sants Abdón i Senen. Des d’aquest últim s’accedeix al camp de futbol per un passatge propi que salva el desnivell entre el carrer i la cota del camp. L’edifici actual conté uns vestuaris bàsics i un petit espai d’emmagatzematge de material esportiu. Es demana projectar un edifici de tres plantes on es puguin desenvolupar uns vestuaris adaptats als requeriments actuals, una entrada al camp només pels jugadors i les jugadores (el públic entrarà per un accés nou a l’extrem oposat del camp), dues sales polivalents per a usos del municipi i un espai per a les futures instal·lacions de rec del nou camp de gespa artificial i per a emmagatzematge de material de la brigada municipal.

La volumetria de l’edifici projectat és discreta i s’integra en les preexistències de l’entorn, completant el volum de la cantonada. A la façana principal es forma un gran pòrtic que indica l’entrada i es converteix en la franja de circulacions i distribucions internes, reproduint-se a la façana posterior. A la façana lateral es proposen unes finestres més domèstiques que s’integren a l’entorn. La franja de circulacions conté l’accés, amb l’escala i l’ascensor que resolen els desnivells entre carrer i camp. S’hi disposa una lluerna en coberta i a la façana posterior hi ha una terrassa des de la qual es pot observar els partits.

A la planta semisoterrani, amb accés directe des de carrer, se situa l’espai per a instal·lacions i material de la brigada municipal. A la planta baixa, a peu pla del camp, se situen els vestuaris. En planta primera les dues sales polivalents se separen amb un envà acústic plegable, que permet unir-les en una sola sala. La coberta inclinada a un sol pendent configura un espai singular a les sales polivalents, donant-los més qualitat espaial.

La materialitat de l’edifici es resol combinant elements propis de l’arquitectura tradicional de la zona. El mur de contenció del camp, amb façana al llarg del carrer Puigdàlber, es prolonga formant la base de l’edifici. Des d’aquesta cota cap amunt l’edifici es resol amb un arrebossat i les obertures i els detalls es formen amb gelosia ceràmica, com indica la tradició constructiva de la zona. La volumetria i la imatge de l’edifici es complementa amb el projecte del mateix camp de futbol, l’accés del públic i les grades, que dialoguen amb pendent de la coberta i els materials des d’ambdós costats del camp.Redacció de projecte
Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Equip murmur Sandra Gusart, Arnau Valero
Col·laboradors MA+SA (estructura), Numatec (instal·lacions)
Promotor Ajuntament del Pla del Penedès
Any 2019

Superfície 418 m2
Imatge Obser.arq